• Views 2037

In plaats van vrijdag 28 september 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 26 september 2018. Op deze woensdagavond (26 september) kan er tot 19.00 uur getraind worden. Na 19.00 uur vervallen de trainingen in verband met de Algemene Ledenvergadering.

De vergadering begint om 19.30 uur en is in de kantine van Vido. De Algemene Ledenvergadering is voor alle leden en ouders van de leden. Indien men verhinderd is dan graag afmelden op bestuurvido@gmail.com.

De stukken voor deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat: bestuurvido@gmail.com.

Graag tot woensdagavond 26 september!