• Views 0

Graag nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 25 september om 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in de kantine, die door de inzet van vele vrijwilligers een geweldige metamorfose heeft ondergaan.

De volgende punten komen aan bod:
– Jaarverslag
– Jaarverslagen diverse commissies
– Vacante positie bestuur
– Gebruik app en Sportlink
– Vrijwilligerstaken
– Indexering kledingbijdrage/contributie
– Administratievergoeding bij te laat betalen/niet kunnen incasseren van contributie.

Het jaarverslag is op te vragen via penningmeester.hvvido@gmail.com.

De input van leden is belangrijk. Kom ook naar de vergadering en denk met ons.
Graag tot 25 september.

Met sportieve groet,
Bestuur HV Vido