Huisregels

Bij Vido vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Hier vragen wij niet veel voor, maar een paar regels vinden wij wel belangrijk om te delen:

 • Bij wedstrijden en trainingen dient afbericht te worden bij de desbetreffende trainer/coach indien de speler niet aanwezig kan zijn.
 • Op wedstrijddagen zal het eerst spelende team op het veld de netten in de doelen hangen en zet de wisselbanken neer.
 • Op wedstrijddagen zal het eerst spelende team in de zaal zorgen dat de doelen klaar staan en de banken geplaatst zijn. De tafel voor tijdwaarneming klaar staat.
 • Op wedstrijddagen zal het laatst spelende team op het veld de netten, banken en dergelijke opruimen.
 • Op wedstrijddagen zal het laatst spelende team in de zaal de doelen en banken opruimen alsmede de tafel voor tijdwaarneming.
 • Een ieder draagt er de zorg voor dat de kleedkamers netjes opgeruimd worden.
  Bij eventuele schade meldt men dit aan de desbetreffende zaaldienst.
 • Met betrekking tot het tenue zijn de volgende punten van toepassing:
  • Het verenigingstenue bestaat uit: donkerblauw shirt met zwarte broek.
  • Vermelding naam vereniging & Vrienden van Vido logo op shirt.
  • Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van de leden niet aan de gestelde eisen voldoet.
  • Per seizoen 2015-2016 is de vereniging overgegaan op het kledingplan. Dit is een jaarlijkse verplichting voor alle (spelende) leden. Elk seizoen zal aan het begin een eenmalige automatische incasso plaatsvinden van 17,50 euro. Diegene die in seizoen 2014-2015 hebben meegedaan met het Vrienden van Vido plan zijn uitgesloten van betaling voor seizoen 2015-2016 & 2016-2017.
  • Het tenue blijft ten alle tijde eigendom van VIDO.
  • Elk team krijgt een spelerstas met daarin de shirtjes en broekjes voor het team. Het tenue dient zorgvuldig te worden gewassen. De binnenbroekjes mogen niet uit het buitenbroekje worden verwijderd.
  • Teams met shirtsponsor vanaf de B jeugd dienen de shirtjes gezamelijk te wassen.
 • Met betrekking tot wangedrag zijn de volgende maatregelen van toepassing:
  • Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.
  • Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking wangedrag tijdens bijeenkomsten en wedstrijden, alsmede het niet nakomen van geldelijke verplichtingen.
  • De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Alle schorsingen welke bij het het houden van de jaarlijkse algemene vergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege.
  • Indien er door een trainer/coach/begeleider een ongewenste handeling bij een minderjarige wordt verricht zal deze trainer/coach/begeleider met onmiddellijke ingang van de vereniging worden geroyeerd. Tevens zal er altijd aangifte worden gedaan bij de politie.

Juni 2016