Lidmaatschap

 

Contributie seizoen 2019-2020

U kunt de vereniging machtigen jaarlijks de verschuldigde contributie in 4 termijnen, kledingbijdrage en de selectietoeslag (indien van toepassing) automatisch van uw rekening af te laten schrijven door de machtigingskaart in te vullen en op te sturen naar:

Bianca Rebel
Loirestraat 6
1448 JL Purmerend
bianca.hvvido@gmail.com

Regels en voorwaarden aangaande het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
 • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 • Opzeggen c.q. afmelden dient altijd schriftelijk en vóór 15 mei te geschieden.
 • Bij tussentijdse verbreking van het lidmaatschap blijft de verplichting tot het betalen van de totale jaarcontributie van kracht.
 • Leden die spelen in de teams die deelnemen aan de wedstrijdsport krijgen naast de reguliere contributie, toeslag wedstrijdsport doorberekend, deze is verwerkt in onderstaand overzicht.
 • Bij tussentijdse verbreking van het lidmaatschap dient het in bruikleen gestelde tenue (en eventuele andere in bruikleen gestelde materialen) te worden ingeleverd bij de teamverantwoordelijke (dit in het geval er sprake is van een teamsponsor) en anders bij een van de bestuursleden. Er zal geen overschrijving worden verleend als aan deze verplichting niet is voldaan.
 • Elk lid heeft zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat binnen de vereniging geldt.
 • Het lidmaatschap wordt via automatisch incasso in 4 termijnen van uw bank of giro afgeschreven indien u het machtigingsformulier compleet ingevuld inlevert. Indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso dient u zelf het gehele bedrag in één keer voor eind oktober lopend seizoen over te maken.
 • De kledingbijdrage wordt in rekening gebracht door middel van een aparte factuur aan het begin van het seizoen. Leden die gedurende het seizoen lid worden, zullen deze rekening gelijk ontvangen.
 • Voor leden die deel uit maken van de selectieteams geldt een selectietoeslag. Deze zal in 4 termijnen worden geïncasseerd via automatische incasso vanaf het tweede incassomoment of bij aanmelding gedurende het lopende seizoen indien u het machtigingsformulier compleet ingevuld inlevert. Indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso dient u zelf zorg te dragen dat het gehele bedrag in één keer voor eind oktober lopend seizoen wordt overgemaakt.
 • Bij langdurige blessure kunt u dit melden bij het Technisch Bestuur, het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar “niet spelend lid”. Let wel dit geldt alleen bij langdurige afwezigheid door blessure als speler/speelster.
 • Eventuele betalingsregelingen dienen door de penningmeester of ledenadministratie geaccordeerd te worden. Bij het niet nakomen van de afspraak is het gehele bedrag ineens opeisbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: technischbestuurvido@gmail.com
Wilt u lid worden? Download het inschrijfformulier of ga voor meer informatie naar ‘Lid worden’.

Categorie Leeftijd Contributie
per kwartaal
Contributie
per jaar
Selectie
toeslag
Senioren W* 19 jaar en ouder  € 69,00 € 276,00  € 25,00
Senioren B* 19 jaar en ouder € 69,00 € 276,00  
Recreanten 19 jaar en ouder € 44,50 € 178,00  
A-jeugd W* 17 en 18 jaar € 59,50 € 238,00  € 25,00
A-jeugd B* 17 en 18 jaar € 59,50 € 238,00  
B-jeugd W* 15 en 16 jaar € 56,50 € 226,00  € 25,00
B-jeugd B* 15 en 16 jaar € 56,50 € 226,00  
C-jeugd W* 13 en 14 jaar € 53,50 € 214,00  € 25,00
C-jeugd B* 13 en 14 jaar € 53,50 € 214,00  
D-jeugd 11 en 12 jaar € 52,00 € 208,00  
E-jeugd 9 en 10 jaar € 52,00 € 208,00  
F-jeugd 7 en 8 jaar € 22,00 € 132,00  
H-jeugd 5 en 6 jaar € 20,00 €  80,00  
         
Niet spelend lid    € 50,00  
Niet spelend lid, alleen trainend   € 75,00  
Kledingbijdrage ** € 15,00  
Toeslag wedstrijdsport *** € 25,00  
     
 *W = wedstrijdsport  |  *B = breedtesport
 
** Voor de kledingbijdrage ontvangt u een aparte factuur.
*** De toeslag wedstrijdsport wordt in 4 termijnen geïncasseerd,
te starten vanaf 2e incassomoment.